Book

JUGALBANDI

SHANKAR PATIL

MEHTA PRAKASHAN

Total pages:500     price: 100 Rs.

Book

KHUSH KHAREDI

SHANKAR PATIL

MEHTA PRAKASHAN

Total pages:500     price: 100 Rs.

Book

VAVRI SHENG

SHANKAR PATIL

MEHTA PRAKASHAN

Total pages:500     price: 100 Rs.

Book

DHIND

SHANKAR PATIL

MEHTA PRAKASHAN

Total pages:500     price: 130 Rs.

Book

TAJMAHALMADHE SARPANCH

SHANKAR PATIL

MEHTA PRAKASHAN

Total pages:500     price: 110 Rs.

Book

BANDHARA

SHANKAR PATIL

MEHTA PRAKASHAN

Total pages:500     price: 120 Rs.

Book

BHETIGATHI

SHANKAR PATIL

MEHTA PRAKASHAN

Total pages:500     price: 124 Rs.

Book

GHALMEL

SHANKAR PATIL

MEHTA PRAKASHAN

Total pages:500     price: 110 Rs.

Book

ILLAM

SHANKAR PATIL

MEHTA PRAKASHAN

Total pages:500     price: 95 Rs.

Book

KATHA AKLECHYA KANDYACHI

SHANKAR PATIL

MEHTA PRAKASHAN

Total pages:500     price: 70 Rs.

Book
Book

FAKKAD GOSHTI

SHANKAR PATIL

MEHTA PRAKASHAN

Total pages:500     price: 130 Rs.

Book

SHRIGANESHA

SHANKAR PATIL

MEHTA PRAKASHAN

Total pages:500     price: 120 Rs.

Book

TARFULA

SHANKAR PATIL

MEHTA PRAKASHAN

Total pages:500     price: 250 Rs.